5 Aralık 2008

Unutulmamış.

Daha önceki yıllarda ana arı desteklemeleri kapsamında açıklanan bambus arısı kullanma teşviği, arıcılık kayıt sistemi ile yapılacak koloni teşvik kapsamında hiç bahsi geçmemişti.
Ancak bu konu unutulmamış ki bugün resmi gazetede yayınlandı...
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2008/14353
Ekli "Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları ile Toprak Analizi Yaptırılmasına ve
Bambus Arısı Kullanımına Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 21/10/2008 tarihli ve 505 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19'uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/11/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.ORGANİK TARIM VE İYİ TARIM UYGULAMALARI İLE TOPRAK ANALİZİ YAPTIRILMASINA VE BAMBUS ARISI KULLANIMINA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Kararın amacı; çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda sürdürülebilirlik, izlenebilirlik ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla, organik tarım ve iyi tarım uygulamaları gerçekleştiren çiftçiler, toprak analizi yaptıran çiftçiler ile doğal polinasyonu sağlamak üzere bambus arısı kullanan üreticilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Ödeme miktarı

MADDE 2 – (l) Organik tarım uygulamaları gerçekleştiren Çiftçi Kayıt Sistemine ve Organik Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı çiftçiler ile iyi tarım uygulamaları gerçekleştiren Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilere dekar başına 20 YTL, toprak analizi yaptıran Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilere ise dekar başına 2,5 YTL destekleme ödemesi yapılır.

(2) Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları ile toprak analizine ilişkin destekleme ödemeleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerince Çiftçi Kayıt Sisteminde oluşturulacak icmaller üzerinden yapılır.

(3) Seralarda doğal polinasyonu sağlamak amacıyla bambus arısı kullanan üreticilere, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerince düzenlenecek hakediş belgeleri üzerinden koloni başına 50 YTL destekleme ödemesi yapılır.

Hiç yorum yok: